PLAVÁNÍ OLOMOUC

SK UP OLOMOUC

Fan Club

Partneři

HLAVNÍ PARTNEŘI
znak OLK znak mesta
 PARTNEŘI
logo olterm
czpz office barvy

Aktuality ČSPS

SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, Z.S.
ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ:
 
VELKOU CENU STA OLOMOUCE
XLVII. ROČNÍ
MEMORIÁLMUDR. JANA OPLETAL
PLAVÁ
 
Pod štitou primátorměstOlomouce
doc. MgrAntonína StaňkaPh.D.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Oddíl plavecch sportů SK UP Olomouc
Místo konání:
50krytý bazén plaveckého stadiónu OlomoucLegionářská 11
Den konání:
sobota 17.březn2018
Přihlášky:
do 8.3.2018 on-line systémem
Sestavení startovní listiny:
Definitivní startovní listinbude sestavenpřed zahájenízávo.
 
Přehled ijatýczávodníků bude zveřejněn na On-line systémČSPS nejpozději do 12.3.2018.
 
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ A HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádplavání ČSPS a ustanovení tohotrozpisu.
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců i družstev. V soutěžích jednotlivců postupujnejlepších 8 závodníků a závodnicdo finále v disciplíně 200m polohovývod. V soutěžícdružstev se boduje umístění takto: 108, 7, 5, 4, 32, 1 bod. Ve finálozávodě n200polohový závod mů a žese boduje dvojnásobně.
Způsob kvalifikace:
Nejlepší výkon v roc2017 či 2018 do termínponí přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje právozařadivlastní závodníky bezohledna výkonnost.
Závodiště:
Krytý bazén 50m / 8drahel.časomíra OMEGA
Startovné:
60,- Kč za každý přijatý start
Prezentace:
Startovné uhradí vedoucí družstva v závodní kanceláři při prezentaci od 7:45 do 8:30 nebo převodem na účet plaveckého oddílu SK UP Olomouc č. ú. 2201009094/2010 do 15.3.2018. Při platbě převodem uveďte zkratku klubu a při prezentaci předložte potvrzení o provedení transakce.
Odhšky:
Nejpozději do čtvrtka 15.3. 2018 do 9:00hod. e-mailem na adresu
ada600606@seznam.czZa neodhlášené startyje oddíl povinen uhradit startovné.
Ubytoní:
Pořadatel ubytoní a stravo nezajišťuje.
Informace:

 

ROZPIS DISCIPLÍN:
 
Sobota 17.3.2018 dopoledne
Rozplavání 8:00-8:50
Zahájení závodů 9:00
 
 
Sobota 17.3.odpoledne
Rozplavání14:00-14:30
Zahájení závodů14:40
1.
200 m Polohovývod– rozplavby – mi
 
15.
50m Prsa– mi
2.
200m Polohový závod rozplavby - ženy
 
16.
50m Prsa– ženy
3.
100m Znak- mi
 
17.
50m Motýlek– mi
4.
100m Znak- ženy
 
18.
50m Motýlek– ženy
5.
200m Volný způsob –mi
 
101.
200m Polohový závod–finále - mi
6.
200m Volný způsob ženy
 
102.
200m Polohový závod finále - ženy
7.
100m Prsa- mi
 
19.
100m Volný způsob–mi
8.
100m Prsa– ženy
 
20.
100m Volný způsob– ženy
9.
200m Motýlek–mi
 
21.
200m Znak- mi
10.
200m Motýlek- ženy
 
22.
200m Znak- ženy
11.
50m Znak– mi
 
23.
100m Motýlek– muži
12.
50m Znak– ženy
 
24.
100m Motýlek- ženy
13.
50m Volný způsob–mi
 
25.
200m Prsa- mi
14.
50m Volný způsob ženy
 
26.
200m Prsa– ženy
 
 
 
 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
  • tězové hlavního závodu na  200m polohový závod mužů a žen obdrží finanční odměny: 3000Kč,2000 Kč,1000Kč
  • tězové rámcových závodů obdrží finanční odměny: 500Kč, 300Kč, 200Kč
  • za překonané rekordy Velké cenje odměn1000Kč
  • za tři nejlepší bodové výkonjsou odměny 3000Kč2000Kč,1000Kč
  • tězné družstvo získává por a diplom
  • vyhlášenítězů proběhne pouze zahlavní disciplín200m polohovýzávod, ostatní ceny zrámcové disciplínbudou k vyzvednutí ve V.I.P.
 
Pořadatelé se těší na Vaši účast a doufají, že splní Vaše očekávání a plavci Vašich oddílů dosáhnou maximálních výkonů.

       

Copyright SK UP Olomouc © 2014-2016. All Rights Reserved.